Saker tagget "skole"

Og jeg som trodde folk bare ikke visste bedre

Dette bildet er fra en lærebok i engelsk.